Zamestnanci

 

     Riaditeľ školy : Renáta Mičejová

     Zástupkyňa riaditeľa: Jana Rusnáková

     Vedúca školskej jedálne : Mgr. Danka Haňovová

     Pedagogickí zamestnanci : Mgr. Bibiána Ančová

                                                    Bc. Mária Bedriová

                                                    Bc. Anna Baranová

                                                    Darina Gajdošová

                                                    Mgr. Lenka Adamčíková

                                                    Iveta Krauspeová

                                                     Bc.Katarína Timáková                          

                                                    Mgr. Veronika Popaďáková

                                                    Beáta Paľková

                                                     Anna Ondrejkovičová

                                             

                                                 

                                          

      Prevádzkoví zamestnanci : Anna Zahorodníková      Viera Baranová

                                                   Viera Zeleňáková

                                                   Blažena Švabenská

                                                  Jaroslava Stašková

                                                  Helena Košalková