Zamestnanci

 

     Riaditeľ školy : Renáta Mičejová

     Zástupkyňa riaditeľa: Jana Rusnáková

     Vedúca školskej jedálne : Mgr. Danka Haňovová

     Pedagogickí zamestnanci :   Adriana Hricová

                                                     Mgr, Jana Kreptová

                                                     Mgr. Eva Ondrejkovičová

                                                     Darina Gajdošová

                                                    PaedDr. Lenka Velebírová

                                                    Iveta Krauspeová

                                                    Bc.Katarína Timáková                          

                                                    Ing. Miroslava Gadušová

                                                    Mgr. Mariana Štefanovová

                                                                      

      Prevádzkoví zamestnanci : Anna Zahorodníková     

                                                   Blažena Švabenská

                                                   Oľga Hudacká

                                                   Anna Hermanová

                                                  Jaroslava Stašková

                                                  Mária Košalková