Trieda 2 - 3  ročných detí : Sýkorky  

      Učiteľky  Beáta Paľková 

                               Anna Ondrejkovičová

                                Bc. Anna Baranová           

 

 Trieda 4 - 5  ročných detí : Ježkovia 

Učiteľky: Iveta Krauspeová

                 PaedDr. Lenka Adamčíková

 
 

       Trieda 3 - 4  ročných detí: Včielky              

Učiteľky:   Mgr. Mária Miltáková 

                             Bc. Alena Mrázová

               

        

 

Trieda 4 - 6  ročných detí :Veveričky        

Učiteľky : Darina Gajdošová

                  Bc. Katarína Timáková                  

                      

                             

                 

 Trieda 5 - 6 ročných detí : Sovičky

                                                

                                          

             Učiteľky: Renáta Mičejová                                             

                            Mgr. Bibiana Ančová

                            Jana Rusnáková