Trieda  3-4  ročných detí : Sýkorky  

      Učiteľky  Beáta Paľková 

                               Anna Ondrejkovičová

                                         

 

 Trieda 5-6  ročných detí : Ježkovia 

Učiteľky: Iveta Krauspeová

                 PaedDr. Lenka Adamčíková

 
 

       Trieda 3 - 4  ročných detí: Včielky              

Učiteľky:   Renáta Mičejová

                   Jana Rusnáková

                   Adriana Hricová

                           

               

        

 

Trieda 2-3  ročných detí :Veveričky        

Učiteľky : Darina Gajdošová

                  Bc. Katarína Timáková   

                   Bc. Anna Baranová               

                      

                             

                 

 Trieda 4-5 ročných detí : Sovičky

                                                

                                          

             Učiteľky: Mgr. Mária Rácová

                            Bc. Alena Mrázová