Trieda 4 - 5  ročných detí : Sýkorky  

      Učiteľky  Beáta Paľková 

                               Mgr. Eva Ondrejkovičová

                                         

 

 Trieda 3 - 4  ročných detí : Ježkovia 

Učiteľky: Iveta Krauspeová
                 PaedDr. Lenka Velebírová
 
 

       Trieda 4 - 5  ročných detí: Včielky              

Učiteľky:   Renáta Mičejová

                   Jana Rusnáková

                   Adriana Hricová

                           

               

        

 

Trieda 3 - 4  ročných detí :Veveričky        

Učiteľky : Darina Gajdošová
                  Bc. Katarína Timáková   

                            

                      

                             

               Trieda  5 - 6 ročných detí : Sovičky

                                                

                                          

             Učiteľky: Mgr. Veronika Bilinská

                             Mgr. Jana Kreptová