Aktivity školy

 

            Deň otvorených dverí

            Beseda s policajtami

            Tvorivé dielne

            Karneval v CVČ

            Športové popoludnie - Deň otcov

            MDD

            Postavme si búdky

            Sokoliari

            Hasiči v MŠ

            Deň Zeme - ekohry na školskom dvore

            Pod tým našim okienečkom (folklórne dopoludnie)

            Mikuláš v MŠ        

            Postavme si Perinbabku

            Bábkové divadlo

            Triedne vianočné besiedky

            Sadenie mája

            Športová olympiáda

            Deň matiek - triedne besiedky

            Škola v prírode

            Výlet s rodičmi