Aktivity školy

 

 •             Deň otvorených dverí                                                              
 •             Beseda s policajtami                                                                                          
 •             Návšteva CVČ , HZK                                                                                                                                                                      
 •             Karneval v CVČ
 •             Turistické vychádzky
 •             MDD - Cirkus Galent
 •             Ochutnávka nátierok 
 •             Deň vody 
 •             Hasiči v MŠ
 •             Deň Zeme - ekohry na školskom dvore
 •             Zaspievaj sláviček  (folklórne dopoludnie)
 •             Mikuláš v MŠ        
 •             Tvorivé dielne s rodičmi -vianočné kreácie , helloweensky deň 
 •             Bábkové divadlo
 •             Triedne vianočné besiedky
 •             Sadenie mája
 •             Deň rodiny -  Minispartakiáda 
 •             Deň matiek - triedne besiedky
 •             Škola v prírode
 •             Rozlúčka predškolákov 
 •             Detská zumba
 •             Poďme spolu športovať
 •             Košík plný vitamínov - nakladanie kapusty
 •             Hvezdáreň v MŠ  
 •             Sokoliari  v MŠ