Aktivity školy

 

            Deň otvorených dverí                                                                                               Detská zumba

            Beseda s policajtami                                                                                                Hýbe sa celá škola

            Návšteva CVČ , HZK                                                                                                Košík plný vitamínov - nakladanie kapusty                                                                                        

            Karneval v CVČ

            Športové popoludnie - Deň otcov

            MDD-Deň úsmevu

            Ochutnávka nátierok 

            Deň vody 

            Hasiči v MŠ

            Deň Zeme - ekohry na školskom dvore

            Zaspievaj sláviček  (folklórne dopoludnie)

            Mikuláš v MŠ        

            Tvorivé dielne s rodičmi -vianočné kreácie , helloweensky deň 

            Bábkové divadlo

            Triedne vianočné besiedky

            Sadenie mája

            Športová olympiáda

            Deň matiek - triedne besiedky

            Škola v prírode

            Rozlúčka predškolákov