RADA ŠKOLY

 
 
 
 
ČLENOVIA RADY ŠKOLY:
Iveta Krauspeová - (pedagogický zamestnanec)
Bc. Katarína Timáková -(pedagogický zamestnanec)
Blažena Švabenská  - (prevádzkový zamestnanec)
Ing. Imrich Kónya - delegát za zriaďovateľa 
Rastislav Košalko - delegát za zriaďovateľa
PhDr. Zuzana Hurná - delegát za zriaďovateľa
Radoslav Cerula - zástupca rodičov
Ing. Jaroslava Kandrová - zástupca rodičov
Gabriela Molitoris - zástupca rodičov