RADA ŠKOLY

 
 
 
 
ČLENOVIA RADY ŠKOLY:
PaedDr. Lenka Adamčíková - predseda RŠ (pedagogický zamestnanec)
Mgr. Veronika Bilinská - tajomník RŠ (pedagogický zamestnanec)
Anna Zahorodníková - (prevádzkový zamestnanec)
Ing. Imrich Kónya - delegát za zriaďovateľa 
Rastislav Košalko - delegát za zriaďovateľa
PhDr. Zuzana Hurná - delegát za zriaďovateľa
JUDr. Miroslava Mitrišinová - zástupca rodičov
Mgr. Jozef Lukáč  - zástupca rodičov
Mgr. Jana Jakubeková - zástupca rodičov