Krúžky

 

            

            Tanečný krúžok Majáčik

 

Nadštandardná starostlivosť

 

            Škola v prírode

            Oboznamovanie s anglickým jazykom /oodľa záujmu rodičov/

            Predplavecká príprava

            Krúžková činnosť