Krúžky

 

            Výtvarný krúžok

            Tanečný krúžok Majáčik

 

Nadštandardná starostlivosť

 

            Škola v prírode

            Oboznamovanie s anglickým jazykom

            Predplavecká príprava

            Krúžková činnosť