ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM : ZDRAVÉ DETI 

 
 
Zameranie na  : environmentálnu výchovu a pohyb a zdravie