Celoškolská akcia : ,,STAVANIE MÁJA"

,, DEŇ ZEME "

Dramatizácia rozprávky ,, SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV " - trieda sovičky

Dramatizácia rozprávky ,, PAMPÚŠIK" - trieda včielky

,,Zaspievaj sláviček" - školská akcia zameraná na ľudové tradície a spev ľudových piesní

Návšteva Mikuláša v našej MŠ

Školská akcia : ,,KOŠÍK PLNÝ VITAMÍNOV"

Divadlo Babadlo a predstavenie : ,,Škaredé Káčatko"

Výstava poľovníckych trofejí v MsDK : 4 - 5 a 5 - 6 ročné deti

Návšteva knižnice a vypočutie si rozprávky - ,,HRNČEK, VAR !" - predškoláci

Karneval v CVČ

Vianočná atmosféra v našej MŠ: Vianočná tržnica, Vianočné kreácie a Zdobenie perníkov

Mikuláš 2019 - Pesničkový Mikuláš v MsDk a Návšteva Mikuláša v našej MŠ

NÁVŠTEVA MESTSKEJ POLÍCIE V MŠ SPOJENÁ S UKÁŽKOU PRÁCE POLICAJNÉHO PSOVODA

Ujo Ľubo a hudobná rozprávka: ,, O štvorhlavom drakovi "