Projekty školy

 

    

    Evička nám ochorelazameraný na zdravotnú výchovu (poskytovanie prvej

                                        pomoci).

    Okno do prírody zameraný na rozširovanie poznatkov o prírode a vypestovanie

                                  kladného vzťahu k prírode

 

    Cesta čarovným svetom rozprávky – zameraný na pestovanie vzťahu k literatúre (rozprávkám), rozvíjanie predčitateľskej a digitálnej gramotnosti.