Vianočné besiedky

19.12.2017 15:28

Od 13.12.2017 do 19.12.2017 sa uskutočnili triedne besiedky v 4 triedach. Deti sa premenili na anjelikov, koledníkov a veselými piesňami,

básňami a tancami potešili svoje mamičky, oteckov a babičky. Deti boli obdarené za krásne vystúpenie čokoládovou figúrkou a pohostili sa sladkými dobrotami.

Spoločne si zaželali krásne a veselé vianočné sviatky. V piatej triede - triede ježkovia sa z dôvodu chorobnosti  detí  besiedka uskutoční v januári.