TALENTÁRIUM

18.06.2011 07:17

Talentárium

Dňa 17. 06. 2011 strávili detí z tried "Banán" a "Hrozienko" krásny deň v Zámutove. Zúčastnili sa akcie organizovanej "Spoločnosťou pre predškolskú výchovu", kde mali možnosť ukázať svoj talent.