SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

13.05.2018 09:56

Dňa 11.mája 2018 sa uskutočnila v priestoroch DK vo Vranove nad Topľou slávnostná akadémia pri príležitosti 35. výročia otvorenia MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou. V úvode akadémie sa prihovorila riaditeľka školy, Renáta Mičejová,  ktorá všetkých privítala a uviedla slávnostný program pod názvom,, Premeny." Na krásne vyzdobenom javisku sa začal rozvíjať príbeh premeny  školy, prírody a človeka. V osobitnom bloku ,,premeny človeka" vystúpili aj bývalí žiaci tejto školy - Viktória Štefanovová, Emka Demčíková, Bc. Jakub Kónya a Mgr. Katarína Gáčová. Sprievodným hlasom celej akadémie bol hlas  Marianky Štefanovovej. V tanečných kreáciach vystúpili všetky deti tejto  MŠ. Premenili sa vďaka kostýmom na muchotrávky, vlkov, mravčekov, včielky, motorkárov, folklóristov, víly, snehové vločky a tanečnice . Záver akadémie patril mamičkám. Blahoželaním k ich sviatku ,,Dňu matiek" sa deti poďakovali mamičkám za ich lásku a starostlivosť básňou v podaní Jozefa Lukáča a piesňou Halelujah, ktorú zaspievali Emka Demčíková a Mgr. Katarína Gáčová. V závere za hudobného sprievodu hymny ,,SUPERDETI"  vystúpili všetky deti na pódium s vyzdobenou folklórnou vareškou - darčekom pre svoju mamičku. Pani riaditeľka poďakovala všetkým sponzorom, celému kolektívu a hlavne deťom za prípravu a zvládnutie slávnostnej akadémie. 

Slová vďaky zazneli aj od primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana, ktorý vyzdvihol prácu celého kolektívu a poďakoval sa všetkým, aj rodičom  za pomoc pri rekonštrukcii školy. Daroval škole finančný dar a poprial  škole do ďalších rokov veľa úspechov, detí a dobrých pedagógov. Za rodičov sa poďakovala celému kolektívu aj členka výboru rodičovského združenia Mgr. Miroslava Kerestešová. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli svojou účasťou podporiť.