SADENIE MÁJA

02.05.2011 00:39

Sadenia mája

Dňa 29. 04. 2011 sme v dopoludňajších hodinách privítali príchod najkrajšieho mesiaca v roku. Tým mesiacom je máj, po ktorom nesie aj naša materská škola meno. Ako kedysi sme sadili máje za doprovodu spevu a tanca, tak ako sa to spieva aj v piesni "Sadíme my máje, čo nám dajú za ne? Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený."