Návšteva knižnice

28.01.2018 20:01

Dňa 18.01.218 deti z triedy sovičky navštílili Hornozemplínsku knižnicu ,kde sa primeranou formou oboznámili s povesťou o Vranove.

Cestou do MŠ sa zastavili pri pamätníku padlých hrdinov a uctili si padlých hrdinov položením kytičky.