Mikulášske aktivity

07.12.2017 20:10

Dňa 04.12.2017 do našej školy zavítal Mikuláš, čert Brunteles a koledníci. Deti mali krásny zážitok , spoločne si zaspievali

a Mikuláš ich obdaril sladkými balíčkami. 

Dňa 05.12.2017 sa zúčastnili deti z triedy Sovičky, veveričky a sýkorky muzikálu ,,Pesničkový Mikuláš". Ani tento rok ich Mikuláš nesklamal.

V predstavení sa objavili aj mimóni. Ďakujeme Domu kultúry za pozvanie.

Od 05.12.- 08.12.2017 vo všetkých triedach prebehli tvorivé dielne s rodičmi pod názvom ,, Vianočné kreácie". Deti spoločne s rodičmi vytvorili krásne vianočné dekorácie a ozdoby na stromček. Všetky práce si vystavili vo vestibule školy.