Karneval v CVČ

28.01.2018 19:56

Dňa 14.01.2018 MŠ v spolupráci s R/RZ zorganizovala pre naše deti a rodičov detský karneval.

Deti sa premenili na princezné, pirátov, víly ,zvieratká. Spoločne sa zabavili so svojimi rodičmi. 

Nechýbalo občerstvenie, sladká odmeny a na záver balónový tanec, na ktorý sa deti najviac tešili.

Výťažok zo vstupného bude použitý na slávnostnú akadémiu školy.