EKOHRY

19.04.2011 02:20

Ekohry

 

Ekohry, ktoré boli zavŕšením oslavy „Dňa Zeme“ hravou formou priviedli naše deti k prírode. Preskúmali sa nielen ich vedomosti, ale aj zručnosti (18. 04. 2011).