BRIGÁDA RODIČOV "VESELÁ ZÁHRADA"

29.04.2011 02:21

Brigáda rodičov "Veselá záhrada"

 

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili zveľaďovania našej školskej záhrady a jej okolia.