ČO PRINESIE NOVEMBER...

 
 

- 04.11.2019 - Deň otvorených dverí v MŠ pri príležitosti Dňa MŠ

Program :

9.30. - 10.00 otvorená hodina – za účasti rodičov

10.30 – Detská zumba na školskom dvore

15.00-16.30 – ochutnávka nátierok / kuchárky /vo vestibule

15.15.-16.30 – Helloweenske popoludnie –vyrezávanie svetlonosov z tekvíc

v  telocvični za účasti rodičov.

    - 05.11.2019 - Mestské oslavy Dňa MŠ na námestí pred AOC .                         /predškoláci/

    - 27.11.2019 o 10.30 hod Vešanie búdok na                                                         školskom dvore

    -  Postavme si búdky a kŕmidlá – zhotovovanie búdok a vešanie na                    školskom dvore /zhotovovanie individuálne v triedach/.

    -  Plavecký výcvik – predškoláci 

 

 
 
 
 
  
                                                                                            
                                                                                                                                                                    

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (272)
84%

Nie (51)
16%

Celkový počet hlasov: 323

Fotogaléria: Úvodná stránka

Celoškolská akcia : ,,Košík plný vitamínov"

Ďeň otvorených dverí : otvorená hodina a helloweenske popoludnie