NÁVŠTEVA MESTSKEJ POLÍCIE V MŠ SPOJENÁ S UKÁŽKOU PRÁCE POLICAJNÉHO PSOVODA

Celoškolská akcia: ,,Košík plný vitamínov"

,, Jesenná olympiáda " v ZŠ Bernolákova - predškoláci

Ujo Ľubo a hudobná rozprávka: ,, O štvorhlavom drakovi "

MDD s UsmievAnkou

Návšteva hasičov v našej MŠ

Športové dopoludnie : ,,Hýbe sa celá škola"

Celoškolská aktivita: ,,STAVANIE MÁJA"

Školská akcia : ,,DEŇ ZEME"

Lesná pedagogika s lesníkom na školskom dvore

Celoškolská aktivita ,,Farebný chodník"

Ujo Ľubo a hudobná rozprávka: ,, Ako Kubo šťastie hľadal "

Beseda s mestskou políciou 2018/2019

Folklórne dopoludnie ,,Zaspievaj sláviček" 2018/2019