ČO NÁS ČAKÁ  V AUGUSTE !

 
   31.08.2018 o 10.30 hod.- Stretnutie s novoprijatými deťmi.
 
 
 

                    POZOR!!

Rozhodnitia o prijatí /neprijatí/ si môžete vyzdvihnúť už od pondelka 11.06.2018 v riaditeľni MŠ .
 Ďakujem .
 Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin.
V júli bude prevádzka našej MŠ prerušená. Nahlásené deti budú navštevovať náhradnú MŠ Okulka.
V auguste prevádzka bude v našej MŠ redukovaná na 2 triedy len pre nahlásené deti.
Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v školskom roku 2017/2018.
Začiatok školského roka 2018/2019 je 03.09.2018. Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin.
Predškoláci si pozastavte platby 10€, ktoré uhrádzate mesačne na účet mesta.
Predškoláci a deti v hmotnej núdzi už príspevok 10€  neplatia!!!                                              
 
 
 
                                                                                                                                                                    

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (227)
83%

Nie (48)
17%

Celkový počet hlasov: 275

Fotogaléria: Úvodná stránka