Oznam !

Riaditeľstvo MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že prevádzka MŠ bude v čase letných prázdnin v mesiaci júl redukovaná na 2 triedy len pre nahlásené deti.
V auguste bude prevádzka MŠ prerušená . Náhradnú MŠ Okulka budú v auguste navštevovať len tie deti, ktoré sa nahlásili.
 
Prajeme Vám príjemné prázdniny.
 
Začiatok školského roka 2019/2020 je  02.09.2019.
 
 
Pozvánka !
 
Prvé stretnutie novoprijatých detí  bude 30.08.2019 o 10.30 hod. v telocvični MŠ. 
 
Tešíme sa na Vás.  

 

     

 

 

 

 

      

 

        

        

 
 
 
                                                                                                                                                                    

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (257)
83%

Nie (51)
17%

Celkový počet hlasov: 308

Fotogaléria: Úvodná stránka