ČO PRINESIE DECEMBER?

 
  • 4.12.2018   o 15.00 hod. -  Vianočné kreácie, zdobenie perníčkov s rodičmi                                                                                                                                          (vlastné nápady a materiál je vítaný)

 

  •  6.12.2018 – 10.30 hod.  - Pesničkový Mikuláš v DK                                                                                                                                                                                 /predškoláci, 4-5 roč. deti /                                                                                                                                                                                                    Poplatok: 2€

 

  • Vianočné besiedky v triedach:                                     

   11.12. - v triede sovičky                                                                                  

   14.12. - v triede sýkorky                                         

   17.12. - v triede veveričky                                       

   18.12. - v triede ježkovia                                                                                                                                                                                                        Vianočná besiedka v triede včielky sa prekladá na január z dôvodu nízkeho počtu detí .                                                                                                                                                                                                                        

  •   10.12.2018 o  9.00 - Zimná rozprávka  - bábkové divadlo                                                                                                                                               Poplatok: 1€

 

  •   10.12.2018 – Mikuláš v MŠ

 

  •   05.12.2018 o 10.00 hod. – návšteva v CVČ  - predškoláci 
     

 

 

        

         POZOR!

 
Predškoláci si pozastavte platby 10€, ktoré uhrádzate mesačne na účet mesta.
Predškoláci a deti v hmotnej núdzi už príspevok 10€  neplatia!!!      
Niektorí platíte nesprávnu sumu . Neplatíte 9€ , ale 10€.   Kto uhradil 9€ doplaťte si 1€.
ĎAKUJEM.                                     
 
 
 
                                                                                                                                                                    

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (239)
83%

Nie (49)
17%

Celkový počet hlasov: 288

Fotogaléria: Úvodná stránka