ČO NÁM PRINESIE MÁJ ...

 

      1. 10.05.2019 2019 - Hýbe sa celá škola - športové odpoludnie vrámci                                        Svetového dňa Pohybom k zdraviu.

       2. 6.05.-17.05.2019 - plavecký výcvik  predškoláci - sovičky

       3. 15.05.2019 - Hasiči v MŠ 

       4. Triedne besiedky  - Deň matiek 

             9.máj - Sovičky

             14.máj - Včielky

             15.máj - Ježkovia

             16.máj - Sýkorky, Veveričky

         5.    Škola v prírode - Juskova Voľa 27.05.-31.05.2019 -    predškoláci  

         6.    Návšteva knižnice : 4 - 5 roč. - 21.05.2019   ,  5-6 roč. - 20.05. 2019

         7. Turistická vychádzka  5-6 ročné deti  so ZŠ Bernolákova /termín upresnia/ 

         

               POZOR :   ZÁPIS  DETÍ DO MŠ !

  Riaditeľstvo MŠ Sídlisko 1. mája 68 oznamuje , že zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:  29.04.2019  do 03.05.2019 v čase od 8.00hod. do 11.30 hod.v riaditeľni MŠ .

Prednostne sa prijíma dieťa : - ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

                                               -  s odkladom povinnej školskej dochádzky,

                                               - s dodatočným odkladom povinnej školskej                                                            dochádzky,

                                                - deti s bydliskom Sídlisko 1. mája , súrodenci

                                                - deti s nástupom do MŠ 02.09.2019.

Rodič pri zápise predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  s potvrdením od detského pediatra, že je dieťa spôsobilé navštevovať MŠ.

Podmienkou prijatia 2 ročného dieťaťa je nadobudnutie elementárnych sebaobslužných činností (používanie WC, stolovanie, komunikácia)

Žiadosť si stiahnite zo stránky školy v dokumentoch.

Deti nesmú používať plienky.  Deti mladšie ako 3 roky sa nemôžu uprednostniť pred staršími deťmi. 

 

 

 

 

 

      

 

        

        

 
 
 
                                                                                                                                                                    

MŠ Sídlisko l. mája 68 vo Vranove nad Topľou je 5 triednou materskou školou, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky. Škola sa nachádza na Sídlisku l. mája v blízkosti Lesíka 1.mája. Je v účelovej budove s vlastnou záhradou . Súčasťou školy je aj telocvičňa ,ktorú využívame na rôzne pohybové  aktivity. Vo výchovno- vzdelávacom pôsobení sa snažíme upúšťať od dominantného postavenia učiteľky a to vytváraním rovnocenného partnerského  vzťahu učiteľ- dieťa . Do edukačného procesu zaraďujeme rôzne aktivizujúce metódy a prostredníctvom zážitkového učenia umožňujeme dieťaťu získať nové poznatky samostatnou aktivitou. Uprednostňujeme skupinovú prácu,v ktorej rešpektujeme  individuálne a rozvojové  možnosti detí. Vytvárame dostatočný priestor na individuálny prístup k deťom.

 

 

 

 

Anketa

Máte dieťa v našom školskom zariadení ?

Áno (254)
84%

Nie (50)
16%

Celkový počet hlasov: 304

Fotogaléria: Úvodná stránka