Novinky

Deň otvorených dverí v MŠ

11.11.2018 20:23
Dňa 06.11.2018 sa v MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou otvorili dvere pre širokú rodičovskú verejnosť. Škola pripravila pre rodičov rôzne aktivity v rámci dňa otvorených dverí. V dopoludňajších hodinám prebehli otvorené hodiny vo všetkých triedach. Rodičia tak mohli nahliadnúť...

MDD -otvorenie pestovateľského centra

04.06.2018 20:20
Dňa 01.júna 2018 sa na našej škole konali oslavy MDD. Deti si zasúťažili so Šašom v rôznych atraktívnych disciplínach. Súčasťou osláv bolo aj slávnostné otvorenie ,,Pestovateľského centra v MŠ. " Centrum slávnostne otvoril pán primátor mesta Ing. Ján Ragan a vedúca oddelenia školstva PaedDr....

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

13.05.2018 09:56
Dňa 11.mája 2018 sa uskutočnila v priestoroch DK vo Vranove nad Topľou slávnostná akadémia pri príležitosti 35. výročia otvorenia MŠ Sídlisko 1. mája 68 vo Vranove nad Topľou. V úvode akadémie sa prihovorila riaditeľka školy, Renáta Mičejová,  ktorá všetkých privítala a uviedla slávnostný...

Deň Zeme

26.04.2018 17:16
23.04.2018 učiteľky pripravili deťom krásne dopoludnie,,Deň Zeme" na školskom dvore. Deti prechádzali stavišťami na ktorých plnili zaujímavé úlohy. Určovali kvety, rôzne biotopy, kreslili našu Zem , zahrali sa hru na včielky a vysadili si svoje vyvýšené záhony v pestovateľskom centre. Zasiali...

Návšteva knižnice

28.01.2018 20:01
Dňa 18.01.218 deti z triedy sovičky navštílili Hornozemplínsku knižnicu ,kde sa primeranou formou oboznámili s povesťou o Vranove. Cestou do MŠ sa zastavili pri pamätníku padlých hrdinov a uctili si padlých hrdinov položením kytičky.

Karneval v CVČ

28.01.2018 19:56
Dňa 14.01.2018 MŠ v spolupráci s R/RZ zorganizovala pre naše deti a rodičov detský karneval. Deti sa premenili na princezné, pirátov, víly ,zvieratká. Spoločne sa zabavili so svojimi rodičmi.  Nechýbalo občerstvenie, sladká odmeny a na záver balónový tanec, na ktorý sa deti najviac...
1 | 2 >>