,,Zaspievaj sláviček" - celoškolská akcia zameraná na ľudové tradície a spev ľudových piesní

Divadlo Babadlo a predstavenie : ,,Škaredé Káčatko"

Výstava poľovníckych trofejí v MsDK : 4 - 5 a 5 - 6 ročné deti

Návšteva knižnice a vypočutie si rozprávky - ,,HRNČEK, VAR !" - predškoláci

Karneval v CVČ

Vianočná atmosféra v našej MŠ: Vianočná tržnica, Vianočné kreácie a Zdobenie perníkov

Mikuláš 2019 - Pesničkový Mikuláš v MsDk a Návšteva Mikuláša v našej MŠ

NÁVŠTEVA MESTSKEJ POLÍCIE V MŠ SPOJENÁ S UKÁŽKOU PRÁCE POLICAJNÉHO PSOVODA

Celoškolská akcia: ,,Košík plný vitamínov"

,, Jesenná olympiáda " v ZŠ Bernolákova - predškoláci

Ujo Ľubo a hudobná rozprávka: ,, O štvorhlavom drakovi "

MDD s UsmievAnkou

Návšteva hasičov v našej MŠ

Športové dopoludnie : ,,Hýbe sa celá škola"

Celoškolská aktivita: ,,STAVANIE MÁJA"

Školská akcia : ,,DEŇ ZEME"

Lesná pedagogika s lesníkom na školskom dvore

Celoškolská aktivita ,,Farebný chodník"

Ujo Ľubo a hudobná rozprávka: ,, Ako Kubo šťastie hľadal "